Úvodní obrázek

žst. Kyjov- oprava sloupové trafostanice 22/0,4 kV