Úvodní obrázek

Oprávnění

Firma JICOM, spol. s r.o. pro zabezpečení své činnosti disponuje všemi potřebnými doklady a koncesemi. Zaměstnává potřebný počet autorizovaných osob z oblasti dané charakterem činnosti firmy.

Vedoucí pracovníci firmy složili všechny potřebné zkoušky pro činnosti na dopravní cestě, které v pravidelných cyklech obnovujeme.

Vysvědčení o odborné zkoušce

Autorizované osoby

Autorizovaný technik v obru technologická zařízení staveb.

Bartál Luboš

Matula Anton

Štěpánek Jiří

Odborná zkouška E-07

Odborná způsobilost pro řízení a zajišťování, oprav, rekonstrukcí, popř. modernizace železniční tratí zařízení správy elektrotechniky a energetiky.

Bartál Luboš

Bednář Pavel

Dvořáček Roman

Jambor Jan

Kluska František

Martinek David

Novotný Vladimír

Přibyl Pavel

Štěpánek Jiří

Vejpustek Libor

Odborná zkouška B-02

Odborná způsobilost pro řízení, organizování a kontrolu stavebních a udržovacích prací na budovách, inženýrských sítích, technickém zařízení budov a orientačním systému pro cestující.

Bartál Luboš

Štěpánek Jiří

Vyhl. 50/78 a 100/95 sb.:

Vyhl. 100/1995 Sb - Elektrotechnická kvalifikace při činnostech na určených technických zařízení.

Vyhl. 50/1978 Sb – Odborná způsobilost v elektrotechnice na vyhrazených technických zařízení.

Bartál Luboš

Bednář Pavel

Bouše Richard

Dvořáček Martin

Dvořáček Roman

Halouzka Tomáš

Jambor Jan

Kluska František

Kudláček Pavel

Makovický Marek

Martinek David

Matula Anton

Navrátil Dominik

Novotný Vladimír

Přibyl Miloš

Přibyl Pavel

Rašek Vítězslav

Staněk Radek

Štěpánek Jiří

Štěpánek Ondřej

Štěpánek Petr

Vejpustek Libor

Zedník Petr

Zita Pavel