Úvodní obrázek

O společnosti

Firma JICOM, spol. s r.o. vznikla v průběhu roku 1993 oddělením pracovníků od elektroúseku ČSD Brno. V roce 1994 byl kádr pracovníků doplněn o další elektromontéry z civilního sektoru a v roce 2009 se stala dceřinou společností firmy SEŽEV - REKO a.s.

Hlavním programem firmy je výstavba opravy a rekonstrukce technologických zařízení, osvětlení a kabeláží pro SŽDC a ČD. V civilním sektoru navazujeme na zkušenosti z drah a to především v oblasti veřejného osvětlení, trafostanic, rozvoden i kabeláží. Tyto práce zabezpečujeme po celém území ČR a to komplexně od projektu přes dodávky a realizace až k uvedení do provozu.

Společnost sídlí v Brně, veškeré výrobní, montážní a technické zázemí má na provozovně v Tišnově.

Výrobní odbornost a kvalita naší práce je podložena dlouholetými zkušenostmi a je dokladována referencemi provedených prací.

Nedílnou součástí řízení společnosti je integrovaný systém managementu, který zajišťuje splnění strategických záměrů v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.