Úvodní obrázek

Dopravní stavby

Hlavní oblastí našeho zaměření jsou železnice, přehled významných akcí za jednotlivé roky je uveden v referencích.

Taktéž provádíme práce na vyhrazeném technickém zařízení VTZ. Jedná se o elektromontáže a elektroinstalace pro průmysl a stavebnictví.

Našim zákazníkům nabízíme profesionální přístup, kvalitu, spolehlivost a komplexnost.

Provádíme

 • Montáže a dodávky transformačních stanic vn/nn 6kV/400V (50-75Hz).
 • Montáže a dodávky transformačních stanic vn/nn 22-35kV/400V (50Hz).
 • Montáže napájecích stanic TNS, TMS 25kV AC, 3kV DC, 6kV (50-75Hz).
 • Montáže a dodávky spínacích stanic SpS 25kV AC a 3kV DC.
 • Montáže a dodávky rozvoden nn a vn.
 • Montáže a dodávky venkovního osvětlení ulic, přestupních terminálů, prostranství a nástupišť.
 • Kompletní kabelizace a přeložky kabelů vn, nn, mn.
 • Montáže elektrických ohřevů výhybek.
  Montáže dálkového ovládání, dálkové řídící techniky a univerzálních napájecích zdrojů.
 • Elektroinstalace budov a hal včetně bleskosvodů.
 • Opravy a údržbu elektrotechnických zařízení.

 • Revize elektrických zařízení právnickou osobou, prohlídky elektrických zařízení včetně protokolů
  a průkazů způsobilosti.
 • Drobné stavební úpravy v rámci prováděných technologií.
 • Zemní práce.
 • Zajištění výpočtů a projektové dokumentace potřebné pro realizaci.


Ukázka referencí