Úvodní obrázek

Civilní stavby

Zajišťujeme komplexní služby, od projektu až po předání hotového díla.

Garantujeme vysokou odbornost a jsme schopni splnit Vaše nároky na kvalitu a rychlost realizace zakázky.

  • Transformační stanice a rozvody VN a NN
  • Přeložky kabelů VN a NN
  • Domovní a bytové elektroinstalace
  • Hlavní přípojky NN
  • Silnoproudé rozvody pro ČOV a EKODVORY
  • Elektrotechnologie dopravní terminálů, podchodů a výtahů
  • Zajištění výpočtů a projektové dokumentace potřebné pro realizaci

Ukázka referencí