Úvodní obrázek

Oprava silnoproudých zařízení v žst. Blažovice- II.etapa